Rabatter

Har du VLT-kortet får du 15 % rabatt hos oss.

Här kan du ansöka om VLT-kortet:

VIP-kort

Åker du taxi ofta med oss så finns möjligheten till VIP-kort. Kontakta beställningscentralen för mer information! 

 

VSK VIP-kort

Med VSK VIP-kortet får du rabatt på din resa, kontakta beställningscentralen för mer information!