Avbokning skolskjuts

Här anmäler du om en elev ska avbokas från skolskjutsen.

Fyll i formuläret nedan. 

Ange första frånvarodag

Ange sista frånvarodag